پارالمپیک

پارالمپیک، آوردگاهی برای خجالت و درس گرفتن من!

پ.ن: عجیبه …

  1. مهراد Says:

    منو یادت باشه دلمون واست تنگه حاجی خوبی ؟ :دی

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S