خوشتیپ

هر روز که میگذره احساس می کنم دارم خوشتیپ تر میشم! موی سپید بیشتر بهم میاد …

پ.ن: با تشکر از مشکلات و سختی های زندگی که در پروسه ی خوشتیپی دارن من رو یاری می کنن!

Comments are closed.

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S