سوال

میگن یه بنده خدایی ریق رحمت رو سر کشید و فرشتگان عزیز داشتن می بردنش به سمت جهنم که خدای “مهربان” میگه که این مفلوک رو ببرین بهشت! فرشته ها می پرسن: چرا؟ می فرماد: چند بار به عقب نگاه کرد، یعنی امید به بخششو این حرفا داشت، منم خوشم اومد، می فرستیمش بهشت، شما هم سوال نکنید!
_____
حالا این که داستان بود نقل شد، می مونه سوال و نکته ی داستان! فرض میگیریم یه بنده خدا که ریق رحمت رو سر نکشیده، هر روز صبح با کلی امید و آرزو از خواب بلند میشه! پس قاعدتا خدای “مهربان” یه حرکتی باید بزنه دیگه! ولی در اصل همچین حرکتی دیده نمیشه، یا اگر هم دیده شده در کتب کهن اومده و ما که ندیدیم! حالا آیا این به این معنی هست که خدا اون دنیا سرش شلوغه و به این دنیا رسیدگی نمی کنه؟ آیا فرشته های اون دنیا فرمانبردار هستن و این دنیا نه؟ آیا خدا قید این دنیا رو زده؟ (اگه زده چرا باز بچه به دنیا میاد؟) آیا چون ما ماده هستیم و خدا در مکان و زمان و این حرفا نمی گنجه، مثل این فیلما که روح دست می زنه به جسم و دستش رد میشه، داستان اینطوری میشه و حرکات خدا مثمر ثمر نیست؟ و سوالات دیگه که در این مقال نمی گنجه! همین دیگه!

پ.ن: خدایا می دونم اینو می خونی، حالا فردا صبح واسه اینکه قدرت نمایی کنی نزنی منهدممون کنی و کلا کان لم یکن بکنی ما رو! من کوچیکتم، باهات راحتم گفتم یه کم راحت صحبت کنیم، همین باز ;)
التماس دعا هم داریم!

Comments are closed.

Sohail’s Star - Comet , Written By Sohail M , Powered By Hamidreza S